Dr. Ole Henrik K. Bjørkholt har permisjon fra 01. juni 2019 - 30. mai 2020.

Dr. Johan Hana vikarierer i denne perioden.